POSTKODSTIFTELSENS UPPDRAG

PostkodStiftelsen verkar för att främja en positiv samhällsutveckling och söka långsiktiga lösningar på globala utmaningar.  Det gör vi genom att stötta projekt inom områdena:

Människors levnadsvillkor

PostkodStiftelsen ger stöd till organisationer som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras och efterlevas, för fredsbyggande, jämställdhet, fattigdomsbekämpning och bättre hälsa. —>

Natur & miljö 

PostkodStiftelsen stödjer organisationer som verkar för att skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden, samt skapar innovativa lösningar för en hållbar användning av jordens resurser. —>

Kultur

PostkodStiftelsen ger stöd till organisationer som skapar möjlighet för fler att delta i kulturlivet och uppleva en bredd av kulturella uttrycksformer, eller att få utveckla sina egna förmågor. —>

Idrott

PostkodStiftelsen ger stöd till organisationer som genom idrott bidrar till social hållbarhet, samarbete över gränser, förbättrad miljö, folkhälsa och/eller mänskliga rättigheter. —>

POSTKODSTIFTELSENS PROJEKT

Sightsavers utrotar blindhet

Läs mer

Storasystrar till nyanlända tjejer

Läs mer

Dollar Street, en gata av pengar

Läs mer

Chatta och förebygg sexuellt våld

Läs mer

Nyhetsbrev

Anmäl dig till PostkodStiftelsens nyhetsbrev

* indicates required