Svenska PostkodStiftelsen

Välkommen

Välkommen till Svenska PostkodStiftelsen! Här kan du läsa om PostkodStiftelsen, hur vi arbetar samt vad vi ger stöd till. Genom medel från Svenska PostkodLotteriet kan PostkodStiftelsen stödja både lokala och globala projekt där flera organisationer kan vara inblandade samtidigt.

Genom att ha korta ledtider och en obyråkratisk struktur kan PostkodStiftelsen också stödja projekt där det krävs snabba beslut och flexibla lösningar.

En hållbar värld

Genom att stödja projekt med tydliga och hållbara resultat både i Sverige och globalt hoppas vi kunna bidra till en bättre värld för människa, natur och djur. Bland de organisationer och projekt vi stödjer återfinns bland andra Rättviseförmedlingen, Barnfonden, Non-Violence Project Foundation och National Geograpich

Flera nya projekt!

Svenska PostkodStiftelsen stödjer:

ACCESS Health International
Djurskyddet
Tostan

Månadens projekt

PostkodStiftelsen skänker 1Mkr till FN-förbundet. Pengarna går till att bistå 8000 internflyktingar med FN:s matpaket under en månad. Du kan läsa mer om Svenska FN-förbundet här.

Ansökan

PostkodStiftelsen har inga speciella ansökningsdatum utan tar löpande emot projektidéer och förslag på samarbeten. Vi verkar inom två huvudområden; natur och miljö, med tonvikt på naturskydd, klimat och hållbara energikällor samt människors levnadsvillkor, med inriktning mot fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och fredsbyggande.

Läs mer om hur du ansöker