AFRICAN PARKS NETWORK

Människans utbredning gör att stora delar av Afrikas nationalparker befinner sig under hot. Djur dödas av tjuvjägare och illegal avverkning pågår löpande. Dessutom gör bosättningar i parkområdena att djuren tvingas leva på mindre yta.

African Parks Network verkar för att bevara den biologiska mångfalden samtidigt som lokalbefolkningen förbättrar sina levnadsvillkor. Metoden är unik och görs i samspel med både nationella myndigheter och de människor som har sina hem i anslutning till parkerna.

PostkodStiftelsen specifika projektstöd går till Liuwa Plains National Park i Zambia. Här finns ett rikt djurliv som är väl värt att skydda. Zebror, antiloper och lejon, för att nämna några exempel, rör sig fritt i parken. Dessutom har området klassats som Important Bird Area med 344 olika fågelarter.

Projektet förväntas minska fattigdomen bland lokalbefolkningen och ge arbetstillfällen genom bland annat ökad turistverksamhet. Parkens area planeras att utvidgas och arbetet mot tjuvjakten kommer att intensifieras.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Värt att kämpa för. Afrikas djur och natur ska bevaras för framtida generationer. FOTO: JEAN LABUSCHANGE/AFRICAN PARKS NETWORK