The Buddy Ambassador, Cibele Andaluz, and the Best Buddies Jobs Program Manager in Brazil, Michelle Lima, during the II Jobs Leadership Workshop.

Best Buddies minskar stigmatisering genom arbete

Brasilien är ett av många länder där ett mentalt funktionshinder ofta leder till utanförskap och exkludering. Best Buddies arbetar för att dessa personer ska få jobb och bli en del av samhället, något som gynnar både den enskilde och samhället i stort.

Best Buddies finns i över femtio länder och driver ett framgångsrikt koncept där personer med särskilda behov får personligt och anpassat stöd från organisationens volontärer. Deltagarna i Best Buddies program blir tilldelade varsin volontär och tillsammans tar de fram en individuell utvecklingsplan utifrån deltagarnas önskemål, färdigheter och möjligheter. Planen är vägledande i den senare jobbmatchningen där Best Buddies via sitt breda nätverk har som mål att erbjuda jobb till alla projektdeltagare.

Vidare följs varje arbetstillfälle upp noggrant för att säkerställa att både projektdeltagarna och arbetsgivarna känner sig nöjda med anställningen.