Chatta och förebygg sexuellt våld

Under 2014 utsattes 76 000 personer för sexualbrott i Sverige. Majoriteten av de utsatta är kvinnor och flickor och en majoritet av förövarna är killar och män. Samtidigt finns det få verksamheter som riktar sig till killar och män och som tar upp frågor kring sex och relationer vilket skulle kunna förebygga övergrepp.

Män för Jämställdhet har i detta projekt tillsammans med PostkodStiftelsen utvecklat samtalsstöd riktat till killar på internet för att förebygga sexuella övergrepp. På killfrågor.se  kan killar och män ställa frågor och få stöd och svar på sina funderingar kring sex och relationer och förhoppningsvis få en ökad förståelse för hur könsroller påverkar kvinnor och män negativt.

Projektet killfrågor.se drivs av Män för Jämställdhet som är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor.