In July 2013, the Root Capital communications team traveled to northern Peru to visit three coffee clients. These photos are from a visit to Unicafec in San Ignacio, Peru.

Drabbade kaffebönder får en andra chans

Av världens fattiga människor bor 75 % på landsbygden. De pågående klimatförändringarna drabbar bönder runt om i världen hårt. I Centralamerika, den region i världen som producerar mest kaffe, sprider sig sjukdomen Roya som en följd av de förändrade klimatet. Roya är en svampsjukdom som angriper kaffeplantorna med minskad eller utebliven skörd som följd.

Bönder och jordbruksarbetare inom kaffeindustrin drabbas hårt av Roya. De senaste åren har över en halv miljon människor förlorat sina jobb och fattigdomen har ökat.

PostkodStiftelsen stödjer organisationen Root Capital som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren i rurala områden i Latinamerika. Genom projektet får kaffekooperativ resurser till nya friska kaffeplantor, men även utbildning och stöd i hur de kan anpassa odlingarna till det nya klimatet. Detta sker bland annat genom diversifiering av grödor för att minska beroendet av kaffe samt genom att införa nya odlingsmetoder som är bättre anpassade till det förändrade klimatet.

Projektet beräknas nå ut till 40 000 småbönder.