Flickor får möjlighet att gå i skolan

Krig och konflikter har negativ påverkan på barn och ungas utbildning. Enligt UNESCO saknar 58 miljoner barn möjlighet att gå i skolan och de flesta av dessa är flickor.

Sedan 2016 har PostkodStiftelsen stöttat Concerns projekt att ge utbildningsmöjligheter till barn i konfliktdrabbade länder. Genom projektet har 5 600 somaliska och syriska barn fått ta del av utbildning. Projektet har haft över 100 lärare som volontärer och verkat specifikt för att ge flickor möjlighet att ta del av utbildning i en trygg och säker miljö.

Concern Worldwide är en ideell organisation som jobbar i några av dem mest utsatta länderna i världen. Under 2015  verkade Concern i 28 länder och stöttade 7, 6 miljoner människor.

FOTO: Concern Worldwide