Grön energi möter ökat energibehov

World Resources Institute (WRI) arbetar bland annat för möta jordens ökande energibehov med förnyelsebara energikällor.

PostkodStiftelsen stödjer ett projekt i södra Indien där WRI arbetar för att öka tillgången på förnyelsebar energi och ge fler människor tillgång till elektricitet utan att öka de skadliga utsläppen.

I projektets första del utbildas energiplanerare i syfte att analysera den aktuella energisituationen. Denna analys används sedan som utgångspunkt för det resterande arbetet.

Nästa steg är att öka energieffektiviteten och därmed bättre ta vara på den energi som finns. Tillsammans med andra aktörer med samma fokus kommer WRI även arbeta för att öka tillgången på förnyelsebar energi. Bland annat genom att påverka berörda beslutsfattare.

Slutligen kommer flertalet journalister utbildas i vikten av förnyelsebara energikällor och energieffektivitet. Syftet är att i slutändan öka kunskapen hos allmänheten och därmed skapa en folklig opinion till förmån för hållbara energikällor.