Idrottsorganisationer får verktyg att hantera ätstörningsproblematik

Över hälften av Sveriges barn och ungdomar idrottar eller tränar regelbundet under hela, eller delar av sin uppväxt. Samtidigt är 4 av 5 femtonåringar missnöjda med sin kropp. Det kan vara svårt för tränare att bemöta en person som exempelvis visar tecken på ätstörning. Inte sällan fattas kunskap och verktyg vilket kan leda till att tränaren undviker att hantera den uppkomna situationen.

Organisationen Frisk och Fri arbetar för att minska och förebygga ätstörningar. I detta projekt tillhandahåller Frisk och Fri verktyg till idrottsorganisationer för att hjälpa dem förebygga och hantera kroppskomplex och ätstörningar bland sina medlemmar. På detta sätt vill Frisk och Fri, tillsammans med idrottsorganisationerna bidra till mer hälsosamma medlemmar och till ett sundare samhälle.

De organisationer som samarbetar med Frisk och Fri har också möjlighet att certifiera sig inom ätstörningsproblematik och kroppskomplex. Certifieringen ger organisationerna möjlighet att visa upp sitt engagemang och kunskap inom dessa frågor.