Människor

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna är lika aktuell idag som när den skrevs för närmare 60 år sen.

PostkodStiftelsen ger stöd till organisationer som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras och efterlevas av alla, överallt. Organisationerna som får stöd driver allt från lokala gräsrotsinitiativ till globala lobbyingprojekt inom till exempel fredsbyggande, barns rättigheter, jämställdhet, fattigdomsbekämpning och hälsa.

Genom att arbeta med ett brett spektrum av organisationer och projekt både i Sverige och globalt vill PostkodStiftelsen bidra till att skapa en ännu bättre, säkrare, fredligare och mer rättvis värld.

Nedan kan du läsa mer om några av våra projekt inom området människors levnadsvillkor.

Sightsavers utrotar blindhet

Sightsavers har fått stöd av PostkodStiftelsen för ett projekt i Zambia. Sightsavers arbetar med att utrota förebyggbar blindhet som orsakas bland annat av sjukdomen Trakom. Sjukdomen är den största anledningen till blindhet i världen och runt 84 miljoner människor lider av sjukdomen som framförallt drabbar kvinnor och barn. Projektet kommer fokusera på utbildning av ögonsjukvårdare och sprida medvetenhet kring sjukdomen för att på så sätt motverka återinfektioner hos barn och kvinnor.

Läs mer om Sightsavers arbete här.

Chatta och förebygg sexuellt våld

Under 2014 utsattes 76 000 personer för sexualbrott i Sverige. Majoriteten av de utsatta är kvinnor och flickor och en majoritet av förövarna är killar och män. Samtidigt finns det få verksamheter som riktar sig till killar och män och som tar upp frågor kring sex och relationer vilket skulle kunna förebygga övergrepp.

MÄN (Män för Jämställdhet) har i detta projekt tillsammans med PostkodStiftelsen utvecklat samtalsstöd riktat till killar på internet för att förebygga sexuella övergrepp. På killfrågor.se kan killar och män ställa frågor och få stöd och svar på sina funderingar kring sex och relationer och förhoppningsvis få en ökad förståelse för hur könsroller påverkar kvinnor och män negativt.

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor.

Flickor får möjlighet att gå i skolan

Krig och konflikter har negativ påverkan på barn och ungas utbildning. Enligt UNESCO saknar 58 miljoner barn möjlighet att gå i skolan och de flesta av dessa är flickor.

Sedan 2016 har PostkodStiftelsen stöttat Concerns projekt att ge utbildningsmöjligheter till barn i konfliktdrabbade länder. Genom projektet har 5 600 somaliska och syriska barn fått ta del av utbildning. Projektet har haft över 100 lärare som volontärer och verkat specifikt för att ge flickor möjlighet att ta del av utbildning i en trygg och säker miljö.

Concern Worldwide är en ideell organisation som jobbar i några av dem mest utsatta länderna i världen. Under 2015  verkade Concern i 28 länder och stöttade 7, 6 miljoner människor.

FOTO: Concern Worldwide