Vision

PostkodStiftelsens vision är att främja en hållbar utveckling för människor, natur och miljö genom att stödja allmännyttiga aktörer och projekt i Sverige såväl som internationellt. Projektstöden ges inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur och idrott. Stöden till projekten är tidsbegränsade och grundläggande kriterier är att projekten ska kunna visa hållbara resultat och att de angriper aktuella utmaningar.

Värda att bevara. Fauna & Flora verkar bland annat för att ge hållbart skydd åt Centralasiens frukt- och nötskogar och rädda Malus Niedzwetzkyana – en äppelsort som äts och uppskattas över hela världen. FOTO: CHRIS LOADES/FFI

 En flora av projekt

PostkodStiftelsen ger stöd till olika typer av projekt där effekt och resultat av projekten är av stor vikt. Projekten löper vanligtvis i       ett år och sträcker sig från policy- till gräsrotsnivå. Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer, vilket resulterar i positiva förändringar.

Mervärde

Ekonomiskt stöd är det centrala i PostkodStiftelsens arbete. Men vid vissa tillfällen kan vi även förmedla kontakter och introducera samarbeten som utvecklar organisationerna och deras projekt. Ett flertal initiativ har fått stöd där olika aktörer har jobbat tillsammans för att nå större effekt.

Linda Hellquist från Giving People intervjuas under en lunchföreläsning, arrangerad av PostkodStiftelsen, för att dela med sig av sitt inspirerande engagemang.

Linda Hellquist från Giving People intervjuas och delar med sig av sitt inspirerande engagemang under en lunchföreläsning.

Inspirerande samarbeten

Det är viktigt för PostkodStiftelsen att ha ett nära samarbete med de organisationer som får projektstöd. Dels för att det blir lättare att dela med sig av kunskap, dels för att kunna inspirera varandra i att hitta nya lösningar.

I september 2014 arrangerade PostkodStiftelsen en konferens om Effektmätning och kommunikation där olika organisationer bjöds in. FOTO: MAGNUS SANDBERG

I september 2014 arrangerade PostkodStiftelsen en konferens om Effektmätning och kommunikation där olika organisationer bjöds in. FOTO: MAGNUS SANDBERG