Parasport blir dokumentär

I över fyrtio år har Svenska Parasportförbundet arbetat för att fler personer med funktionsnedsättning och utvecklingsstörning ska ha möjlighet att delta i föreningsidrotten.

I Sverige beräknas 1 % av befolkningen leva med en utvecklingsstörning. Det är ofta svårt att delta i idrottsaktiviteter då de kan behöva specialutrustning och särskilt utbildade instruktörer. PostkodStiftelsen stödjer Svenska Parasportförbundet i syfte att ge barn och ungdomar ökad möjlighet till motion och till ett hälsosamt liv. Att delta i olika idrottssammanhang ger också andra fördelar så som socialt sammanhang, gemenskap och bättre självkänsla.

Som en extra motivator kommer Parasportförbundet genomföra Special Olympic Games i Göteborg sommaren 2016. På detta vis hoppas förbundet locka fler personer till en roligare och mer hälsosam livsstil samt att ta del av den gemenskap som idrotten erbjuder.

TV4 har uppmärksammat Parasportförbundets aktiviteter i dokumentären ”Heja Sverige”. Den sänds i 6 delar under hösten med start måndagen den 7 september.