PostkodStiftelsens projektstöd

PostkodStiftelsen ger finansiellt stöd till olika typer av projekt över både geografiska och tematiska gränser. Projekten löper vanligtvis i ett år och sträcker sig från policy- till gräsrotsnivå. Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer, vilket resulterar i positiva förändringar och en bättre värld. Projektstöden ges inom följande huvudområden; idrott, kultur, människors levnadsvillkor samt natur och miljö

Stöden till projekten är tidsbegränsade och bedömning görs utifrån grundläggande kriterier samt PostkodStiftelsens bedömningsgrunder utifrån Effekt, metod och relevans.

 

Skicka din projektidé och ansök om stöd
Fyll i formuläret och skicka till PostkodStiftelsen. Ansökningsprocessen består utav olika moment som börjar med en projektidé. Om vi vill gå vidare med er idé görs en organisationsgranskning  och därefter begärs en fullständig ansökan bestående av projektplan, budget och tidsplan in.PostkodStiftelsen genomför en organisationsgranskning för varje ansökning som går vidare  efter första bedömningen och som utgår från bland annat stadgar, årsredovisning och registreringsbevis.

ANSÖK HÄR

 

 

Kriterier för projektstöd

 • Icke-vinstdrivande organisationer och projekt
 • Svensk relevans
 • Verkar i allmännyttans intresse

Bedömningsgrunder

 • Effekt
 1. Projektets resultat på kort och lång sikt
 2. Insatsens potential att fortleva även efter projektets slut
 3. Projektets möjlighet att påverka en stor målgrupp
 • Metod
 1. Projektets skalbarhet
 2. Projektets innovativa karaktär eller användande av beprövade metoder
 • Relevans
 1. Projektet angriper en angelägen fråga
 2. Projektet är av intresse för en svensk allmänhet
 3. Projektets insatser är kommunicerbara
 4. Projektets skalbarhet

Stöd ges inte till

 • Medlemmar i PostkodFöreningen
 • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer
 • Verksamheter som ingår i offentlig sektor
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer
 • Privatpersoner
 • Produktion av filmer

PostkodStiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling för människa, natur och miljö genom att stödja allmännyttiga aktörer och projekt såväl i Sverige som internationellt.