Sightsavers utrotar blindhet

Sightsavers har fått stöd av PostkodStiftelsen för ett nytt projekt i Zambia. Sightsavers arbetar med att utrota förebyggbar blindhet som orsakas bland annat av sjukdomen Trakom. Sjukdomen är den största anledningen till blindhet i världen och runt 84 miljoner människor lider av sjukdomen som framförallt drabbar kvinnor och barn. Projektet kommer fokusera på utbildning av ögonsjukvårdare och sprida medvetenhet kring sjukdomen för att på så sätt motverka återinfektioner hos barn och kvinnor.

Läs mer om Sightsavers arbete här.