Skydd av delfiner ska löna sig

Hela 80 % av den biologiska mångfalden finns i haven. Människans negativa inverkan på haven är stor. Överfiske, föroreningar, skadliga fiskeverktyg och klimatförändringar utgör tillsammans ett allvarligt hot mot haven och dess invånare.

Längs kusten vid gränsen mellan Kambodja och Thailand har antalet delfiner minskat radikalt. PostkodStiftelsen stödjer miljöorganisationen IUCN i deras arbete med att utbilda lokalbefolkningen i hur delfinerna kan skyddas. Detta görs genom förbättrade fiskemetoder, minskade föroreningar samt att stärka lokala insatser och nätverk till förmån för delfinerna.

Projektet gör det också ekonomiskt lönsamt att skydda delfinerna, bland annat genom uppbyggnaden av ekoturism där delfinerna utgör en stor turistattraktion.