VÄRLDEN BEHÖVER DINA IDÉER

PostkodStiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling för människor, natur och miljö genom att stödja allmännyttiga aktörer och projekt såväl i Sverige som internationellt.

Har du en idé som kan bidra till att göra världen bättre? PostkodStiftelsen tar emot och bedömer projektidéer löpande under hela året och vi återkommer till er med besked inom 4-6 veckor.

Projektstöd kan sökas inom två huvudområden, människors levnadsvillkor samt natur och miljö. Stöden till projekten är tidsbegränsade och bedöms utifrån grundläggande kriterier samt PostkodStiftelsens bedömningsgrunder. Det sökta projektstödet ska vara rimligt i förhållande till organisationens övriga omsättning och projektstöd brukar oftast ligga mellan 1-3 miljoner SEK.

För att läsa mer om PostkodStiftelsens projektstöd och skicka in en ansökan läs nedan.

 

Läs mer och ansök om projektstöd

 

Ansökningsprocessen består utav olika moment som börjar med en projektidé. Om vi vill gå vidare med er idé görs en organisationsgranskning och därefter begärs en fullständig ansökan bestående av projektplan, budget och tidsplan in.

ArbetsprocessNY

När PostkodStiftelsen bedömer en projektidé, tas särskild hänsyn
till att projektet stämmer väl överens med stiftelsens målsättning och syfte.

Eventuella avtal om finansiellt stöd föregås av ett formellt beslut av PostkodStiftelsen samt godkännande av Lotteriinspektionen.

Rapportering sker halvårsvis och projektet avslutas med en slutrapport.