Storasystrar till nyanlända tjejer

Tjejzonen har med stöd av Svenska PostkodStiftelsen startat ett utvecklingsprojekt som syftar till att förebygga psykisk ohälsa bland nyanlända tjejer genom att erbjuda en egen Storasyster som stöd. Att jobba med storasystrar är ett koncept som Tjejzonen sedan länge arbetat med och som varit väldigt uppskattat bland såväl storasystrar som småsystrar. Nu startar dem ett projekt till en speciellt utsatt grupp, nyanlända tjejer. Genom att erbjuda nyanlända tjejer en Storasyster som lyssnar kan de dels ge samtalsstöd som dämpar stress och oro och dels bidra till en bättre integration

Läs mer om projektet och om Tjejzonen här.