SVERIGE

Många av de projekt som får stöd av PostkodStiftelsen finns i Sverige. Vi stödjer både lokala och nationella initiativ som har gemensamt att de vill bidra till ett bättre samhälle och/eller värnar om vår miljö.

Sett ur ett globalt perspektiv är Sverige ett bra och säkert land att bo i men självklart finns det små och stora utmaningar även här. Därför stödjer PostkodStiftelsen organisationer som exempelvis arbetar mot diskriminering,

för integration och mångfald och med utbildning.

PostkodStiftelsen stödjer även organisationer vars verksamhet skyddar och bevarar vår natur och miljö, inkluderat sjöar, vattendrag och hav.

Nedan kan du läsa om några av de organisationer som fått stöd av PostkodStiftelsen.

GOD HÄLSA

En god hälsa bidrar ofta till både fysiskt och psykiskt välmående och minskar samtidigt risken att drabbas av sjukdomar och skador.  För att bidra till god hälsa har PostkodStiftelsen stöttat olika organisationer bland annat Friskis&Svettis, Noaks Ark, Livräddningssällskapet och MOD – Mer Organdonation.

Friskis&Svettis driver ett särskilt program för barn med funktionsnedsättningar, flyktningbarn i mottagningsboenden eller barn som bor i socioekonomiskt utsatta områden. FOTO: THOMAS CARLGREN

BARNS UTVECKLING

PostkodStiftelsen vill bidra till att alla barn når sin fulla potential, att de förstår sitt värde och känner glädje och trygghet i vardagen. Av samma anledning stödjer vi organisationer som bland annat arbetar med barns rättigheter och psykiska hälsa, till exempel Friends, Mattecentrum, Barnkraft, Teach for Sweden och Giving People.

"Jag kan." Genom organisationen Teach For Sweden ökar skolbarns kunskaper – oavsett bakgrund.

”Jag kan.” Genom organisationen Teach For Sweden ökar skolbarns kunskaper – oavsett bakgrund.

ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE

Att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet. PostkodStiftelsen anser att mångfald är berikande och att det ska vara självklart för alla att få ingå i ett sammanhang och en gemenskap. För att bidra till ett inkluderande samhälle stödjer vi organisationer som Skota Hem, RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Rättviseförmedlingen  och Äldrekontakt .

Högre puls, tack. RBU skapar bättre förutsättningar för rörelsehindrade barn och ungdomar. Bland annat kan personer som saknar stabilitet få bra motion med hjälp av en RaceRunning-cykel. FOTO: ALEXANDER LINDSTRÖM

REN OCH LEVANDE NATUR

En levande och frisk natur är en förutsättning för ett rikt djurliv och biologisk mångfald, nu och i framtiden. Möjligheten att få vistas ute i naturen har även stor inverkan på människans fysiska och mentala hälsa. För att stödja miljörelaterade åtgärder runt om i landet har PostkodStiftelsen bland annat gett stöd till organisationen Håll Sverige Rent.

2014 deltog över 756 000 människor i kampanjen Skräpplockardagarna som arrangeras av Håll Sverige Rent. Majoriteten av de som ställde upp var barn, elever och pedagoger. Håll Sverige Rent är också numera en av PostkodLotteriets förmånstagare.