Utbildning om minor räddar barn

Kriget i Syrien har skapat den största humanitära krisen sedan andra världskriget. Över hälften av Syriens befolkning befinner sig på flykt. Tio miljoner människor är på flykt inom landet och ytterligare fyra miljoner befinner sig i närliggande länder såsom Turkiet och Irak.

För dem som lyckats fly från det brinnande kriget utgör minor och annat icke-detonerat material fortfarande ett allvarligt hot. Över stora områden i Syrien och längs gränsen till Syrien ligger mängder av icke-detonerade minor. Man beräknar att mer än fem miljoner människor uppehåller sig i närheten av minkontaminerade områden. Av dessa är två miljoner barn. Dessutom bidrar barns nyfikenhet och brist på kunskap till att de löper extra stor risk att råka illa ut.

Danish Refugee Council arbetar för att förbättra flyktingars situation i över 30 länder runt om i världen. PostkodStiftelsen stödjer deras verksamhet i Syrien med att utbilda skolbarn som befinner sig i närheten av minkontaminerade områden. Utbildningen beräknas nå ut till 250 000 barn och ska lära dem om riskerna med minor, vilka områden som är farliga och hur de ska hantera situationen i det fall de kommer i kontakt med en mina.