Vad vi gör

PostkodStiftelsen verkar för att främja en positiv samhällsutveckling och söka långsiktiga lösningar på globala utmaningar.  Det gör vi genom att stötta projekt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott. Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer, vilket resulterar i positiva förändringar och en bättre värld.

Tidigare gavs stöd till projekt inom kulturområdet från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och projekt inom idrottsområdet från PostkodLotteriets Idrottsstiftelse men sedan mars 2017 stöttas projekt inom alla fyra områdena av PostkodStiftelsen.

Projekt för en positiv samhällsutveckling

Vi stöttar allmännyttiga aktörer och projekt i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Därmed vågar vi också stödja de som tänker i nya banor och som inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete. Det kan vara till exempel genom att testa och utveckla nya metoder, eller samverka med organisationer som besitter annan expertis än ens egen.

Även om vi bara kan stödja organisationer under en begränsad period så hoppas vi att projekten vi investerar i får långsiktiga effekter. När målgrupper och andra intressenter involveras i projektens utformning och genomförande tror vi att det skapas både förankring och engagemang, men likaså att insatserna har en större chans att fortleva efter projekttidens slut. Vi ser också gärna att man arbetar aktivt med kommunikation och delar med sig av lärdomarna i projekten för att förstärka den fortsatta spridningen av insatserna.