FRÄMJA EN HÅLLBAR UTVECKLING

PostkodStiftelsens vision är att främja en hållbar utveckling för människa, natur och miljö. Det gör vi genom att stödja allmännyttiga aktörer och projekt i Sverige och internationellt. De flesta av PostkodStiftelsens projekt går i linje med de Globala målen för hållbar utveckling som antagits av FN och som världens makthavare skrivit under för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt att lösa klimatkrisen.

Postkodstiftelsens projekt kan du läsa om här. 

 

Det handlar om allt från lokala gräsrotsinsatser till initiativ på högsta politiska nivå.

Vårt arbetssätt bottnar i en övertygelse att många enskilda aktörer, som arbetar på olika nivåer, med olika metoder och fokus kan göra en stor skillnad på helheten. Dessutom ger det oss större möjligheter att agera där vi behövs som mest.

MÄNNISKOR

MÄNNISKOR

Alla människor är lika mycket värda och har rätt att leva ett bra liv. PostkodStiftelsen vill förbättra människors levnadsvillkor över hela världen.

Läs mer

NATUR OCH MILJÖ

NATUR OCH MILJÖ

PostkodStiftelsen vill bidra till att hindra klimatförändringarna, skydda den biologiska mångfalden och bevara vår fantastiska planet.

Läs mer

SVERIGE

SVERIGE

I Sverige stödjer vi både lokala och nationella initiativ som arbetar för att skapa ett bättre samhälle och/eller värnar om vår natur och miljö.

Läs mer