Idrott

Idrottens kraft är unik i sin omfattning. Den har inte bara stor betydelse för människors hälsa, framgång och personliga utveckling, utan sträcker sig långt bortom de individuella och sportsliga resultaten. Idrotten för samman människor över gränser – både geografiskt och kulturellt. Den bidrar till ekonomisk tillväxt och positiv samhällsutveckling. Den inspirerar och ger hopp.

PostkodStiftelsen ger stöd till idrottssatsningar som bidrar till social hållbarhet, samarbete över gränser, förbättrad miljö, folkhälsa och/eller mänskliga rättigheter. Målsättningen ska vara att skapa en positiv varaktig effekt för en större grupp människor eller på annat sätt bidra till hållbar utveckling genom idrottens former och aktiviteter.

Nedan kan du läsa mer om några projekt inom området idrott, som drivs av PostkodStiftelsen och Idrottsstiftelsen.

Idrottsorganisationer får verktyg att hantera ätstörningsproblematik

Över hälften av Sveriges barn och ungdomar idrottar eller tränar regelbundet under hela, eller delar av sin uppväxt. Samtidigt är 4 av 5 femtonåringar missnöjda med sin kropp. Det kan vara svårt för tränare att bemöta en person som exempelvis visar tecken på ätstörning. Inte sällan fattas kunskap och verktyg vilket kan leda till att tränaren undviker att hantera den uppkomna situationen.

Organisationen Frisk och Fri arbetar för att minska och förebygga ätstörningar. I detta projekt tillhandahåller Frisk och Fri verktyg till idrottsorganisationer för att hjälpa dem förebygga och hantera kroppskomplex och ätstörningar bland sina medlemmar. På detta sätt vill Frisk och Fri, tillsammans med idrottsorganisationerna bidra till mer hälsosamma medlemmar och till ett sundare samhälle.

De organisationer som samarbetar med Frisk och Fri har också möjlighet att certifiera sig inom ätstörningsproblematik och kroppskomplex. Certifieringen ger organisationerna möjlighet att visa upp sitt engagemang och kunskap inom dessa frågor.

Unga tjejer på skateboard i Afghanistan

”Jag vill åka högt i rampen. När jag är däruppe känner jag mig fri, som att jag flyger. Jag tycker om den känslan jättemycket.” Citatet kommer från 14-åriga Hanifa, en av hundratals unga tjejer som numera åker skateboard i Afghanistan.  Organisationen som gjort det möjligt heter Skateistan och vänder sig till unga i åldrarna 5-17 år. Skateistan använder skateboard men också annan idrott för att i engagerande program hjälpa utsatta barn att få skolgång men också stöttning och hjälp. Förutom Afghanistan har organisationen också verksamhet i Kambodja och Sydafrika.

Projektet stöds av PostkodLotteriets Idrottsstiftelse.

Vimmerby IF agerade på samhällsutmaningar

Vimmerby IF är klubben som gick från att ”bara” spela fotboll till att bli en bred förening som aktivt svarade upp mot nya utmaningar i den egna kommunen. Föreningen arbetar hårt med förebyggande socialt ansvar, erbjuda alla barn och ungdomar en meningsfull fritid och att skapa en förening för alla oavsett bakgrund och förutsättningar.  Föreningen driver alltifrån integrationsprojekt, verksamhet för ensamkommande och Fotboll För Alla till fotbollsfritids och läxläsning.

Projektet stöds av PostkodLotteriets Idrottsstiftelse.